Proxectos finalizados

2006

  1. Axuda para a formación de grupos. Axuda preparatoria.

    MARIA BEGOÑA BARREIRO FERNANDEZ

2002

  1. Cultura, estratexia competitiva e sistemas de control.

    JOSE ANTONIO VARELA GONZALEZ