Publications by the researcher in collaboration with Xosé Rubal Rodríguez (1)

1986

  1. O Galego no ensino público non universitario

    Santiago : Consello da Cultura Galega, 1987