Publications by the researcher in collaboration with Claudio Otero Eiriz (1)

2021

  1. A comarca de Chantada no século XVIII: economía e sociedade

    Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares