Proxectos vixentes

  1. Contribuciones al joint modeling desde una perspectiva bayesiana

    MANUEL PEREIRO FERREIROS, CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ

  1. Consolidación 2020 GRC GI-2127 Grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos - GRID

    CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ, MANUEL PEREIRO FERREIROS

  2. STAT WARS: LA REBELIÓN DE LOS DATOS - FECYT 2021

    MANUEL PEREIRO FERREIROS, CARMEN MARIA CADARSO SUAREZ