Publications by the researcher in collaboration with José Vilas Nogueira (1)

1994

  1. O sistema político galego: as institucións

    Edicións Xerais de Galicia