Publications by the researcher in collaboration with VICTOR FERNANDEZ FREIXANES (1)

2011

  1. Reflexión estratéxica sobre a cultura galega

    Consello da Cultura Galega