Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidad Nacional de Educación a Distancia (2)

2019

  1. Preface

    Springer Proceedings in Mathematics and Statistics