Departamento: Departamento de Didácticas Aplicadas

Facultade: Facultade de Formación do Profesorado

Área: Didáctica da Expresión Musical

Grupo de investigación: Terceira Xeración