Teses dirixidas (33)

 1. Cara á deseucaliptización de Galicia? Un conflito paisaxístico caracterizado a través dalgunhas manifestacións no territorio galego 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Diego Cidrás

 2. Balance de Seguridad en el Sudeste asiáticoChina como único hegemón regional sin oposición 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Gonzalo Escudero García

 3. Por trás da imagemos megaeventos esportivos na produção capitalista do espaço contemporâneo - o caso dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e os conflitos socioespaciais pelo direito à moradia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Fernanda Pereira Liguori

 4. Mapeamento e avaliação da fragilidade ambiental em bacias hidrográficas utilizando álgebras de mapas com vistas à gestão do território 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Anderson de Oliveira Gomes

 5. A valorização cultural e económica das identidades dos territórioso caso de estudo do norte de Portugal 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Inês Gusman

 6. Turismo comunitario y responsabilidad socialaspectos determinantes de la sostenibilidad en las comunidades turísticas de Ecuador 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Myriam Yolanda Sarabia Molina

 7. A invención das rías baixaspaisaxe, destino e territorio 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Breixo Martíns Rodal

 8. A construción dunha rexión transfronteirizaa raia húmida do Miño 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Antón Carballo Lomba

 9. A territorialidade dos movimentos sociais urbanosa luta pela habitação popular no estado da Bahia 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Oriana Araujo

 10. Inclusión económica y financiera en el ecuadordiferencias entre el sistema cooperativo de ahorro y crédito y el sistema bancario 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Hugo de Jesús Jácome Estrella

 11. Áreas naturais protegidas como instrumentos de ordenamento territorial para a sustentabilidade urbana. Potencialidades de aplicação e a realidade dos modelos de gestão em Salvador, Bahia- Brasil 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ricardo Augusto Souza Machado

 12. O estado e as políticas territoriais na Bahiaentre o discurso e a prática 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Vanessa da Silva Vieira

 13. O espazo en primeiro lugara teoría do colapso territorial en Galiza 2017

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xosé Constenla Vega

 14. Espazos turísticos e de ocio no litoral galegounha análise a diferentes escalas 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carlos Alberto Patiño Romarís

 15. Aplicación de sistemas GNSS y SIG a infraestructuras de transporteestudio sobre la conducción naturalista 2015

  Universidade da Coruña

  José Balsa Barreiro

 16. A política pesqueira común e as comunidades costeiras de Galiciavisións desde a xeografía 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ángeles Piñeiro Antelo

 17. Nuevas tendencias en turismo culturalel papel de la investigación turística en ciudades patrimoniales : los casos de Santiago de Compostela y La Habana vieja 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Yamilé Pérez-Guilarte

 18. La imagen de Santiago de Compostela y del camino en Italiauna aproximación desde la geografia cultural 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lucrezia López

 19. A imaxe exterior de Galiza no século XXI 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  David Santomil Mosquera

 20. O uso público nos espazos naturais protexidos de Galiciadiagnose e propostas de acción 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Manuel Cabalar Fuentes

 21. Recursos hídricos, ação do estado e reordenação territorialo processo de implantação da barragem e do distrito de irrigação de Ponto Novo no estado da Bahia - Brasil 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Onildo Araujo da Silva

 22. El sistema de transportes y comunicaciones terrestres en el desarrollo regional de Galicia 2007

  Universidade de Santiago de Compostela

  José Antonio Díaz Fernández

 23. Las Transformaciones espaciales recientes en las áreas montañosas colindantes entre Ourense y Castilla y Leónun estudio de geografía regional 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  José María San Román Rodríguez

 24. Agricultura produtivista e o uso de agrotóxicos em Espanha e Brasiluma análise em diferentes escalas 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Auxiliadora Silveira Giffoni

 25. Geografia das microiniciativas agrárias em lamego e távoraterritórios, actores e estratégias de sobrevivéncia e de inovação 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  João Pedro Figueira de Almeida Urbano de Mendonça

 26. Xeografía social e da poboación na metade sur da provincia de A Coruñaunha análise a diferentes escalas 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  José Antonio Aldrey Vázquez

 27. Agricultura ecológica y postroproductivismoun estudio comparado de Cataluña y Galicia 2003

  Universitat de Barcelona

  Xosé Antón Armesto López

 28. Dinâmicas globais e tendências de desenvolvimento rural em territórios periféricoso Eixo Juazeiro-Petrolina (Brasil) e a Comarca do Ribeiro (Estado Espanhol) 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alcides dos Santos Caldas

 29. Desarrollo urbano en Ourense1895-2000 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  José Somoza Medina

 30. La imagen de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol a través de la prensa diariaestudio de geografia de la percepcion 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  Luis Alfonso Escudero Gómez

 31. Comercio e espacio no interior de Galicia e o occidente da provincia de León 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alejandro López González

 32. Contribución al estudio de la geografía de la salud en Galicialas provincias de Pontevedra y Ourense 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  Jesús Manuel González Pérez

 33. As vilas do interioranálise xeográfica dun proceso de urbanización 1996

  Universidade de Santiago de Compostela

  Román Rodríguez González

Tribunais de teses (40)

 1. Secretario do tribunal

  Turismo literário no Portoavaliação da sua potencialidade com base na figura de Camilo Castelo Branco 2021

  Universidade de Vigo

  Ana Maria Ferreira

 2. Presidente do tribunal

  Crecimiento urbano y planificación territorial en la ciudad de cali evolución 1990 - 2010 2017

  Universitat de Barcelona

  Ana Mercedes Ocampo Hoyos

 3. Presidente do tribunal

  Tras el territorio circular. Paisajes cotidianos de la periferia gallega 2017

  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

  Marta Somoza Medina

 4. Presidente do tribunal

  Tipologias de planificación local y regional en america latina y el caribe, estudio de casos 2017

  Universitat de Barcelona

  Julián Alberto Rengifo Rengifo

 5. Presidente do tribunal

  Estudio del impacto de la migración transnacional causado en la cultura de los indígenas del Cantón Cañar y su área de influencia desde el año 1999 al 2015 2016

  Universidad de León

  Jorge Francisco Galán Montesdeoca

 6. Presidente do tribunal

  Análise microespacial do crecemento en áreas urbanasaplicación de tecnoloxías da información xeográfica no entorno da Coruña 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Angel López Bregua

 7. Presidente do tribunal

  O papel das oficinas de turismo na xestión do destinoRede de Oficinas de Turismo de Galicia 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Núria Sánchez Vázquez

 8. Secretario do tribunal

  A rede de igrexarios e a identidade do territorioos conxuntos vinculados ao patrimonio arquitectónico parroquial no medio rural do noroeste galego 2016

  Universidade da Coruña

  Fernando Mingote Rodríguez

 9. Vogal do tribunal

  Impacto económico del turismo idiomáticoLa enseñanza del español como factor diversificador en destinos turísticos tradicionales. Estudio de caso Alicante 2016

  Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

  Pilar Barra Hernández

 10. Presidente do tribunal

  Relación entre imaxe turística construída e lealdadeanálise dos estudantes internacionais en Galicia 2015

  Universidade da Coruña

  Jakson Renner Rodrigues Soares

 11. Presidente do tribunal

  A parroquia galega a partir da "Carta Geométrica de Galicia" 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Mª del Carmen Álvarez Monterroso

 12. Presidente do tribunal

  Governança e planificação de espaços complexosanálise qualitativa do exemplo Tui-Valença 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  António Almeida Calheiros

 13. Presidente do tribunal

  El plan de regionalización del Estado de Bahia (Brasil)“Los Territorios de Identidad" como marco de aplicación de políticas públicas de fomento del desarrollo regional y de lucha contra la desigualdad (2007-2012) 2014

  Universitat de Barcelona

  Nadir Blatt

 14. Presidente do tribunal

  La controvèrsia de la Plaça de Lesseps (Barcelona). Una oportunitat per a repensar la condició dels espais públics urbans 2014

  Universitat Autònoma de Barcelona

  Brais Estévez Villarino

 15. Secretario do tribunal

  Pobreza, desigualdad y territorio. El caso de Ceará (Brasil)Evolución social y territorial 1990 - 2010 2014

  Universitat de Barcelona

  Lauro Chaves Neto

 16. Presidente do tribunal

  L’espai urbà del capitalisme.La construcció del projecte neoliberal de Palma 2013

  Universitat de les Illes Balears

  Sònia Vives Miró

 17. Presidente do tribunal

  Energía eólica y territorio. Potencialidades para la implantación de parques eólicos en Andalucía 2013

  Universidad de Sevilla

  María del Pilar Díaz Cuevas

 18. Presidente do tribunal

  Avaliação dos impactos socioeconômicos do turismo na região metropolitana de Fortaleza (Ceará-Brasil) 2012

  Universitat de Barcelona

  Claudio Rabelo Bastos

 19. Secretario do tribunal

  Os equipamentos, elementos de cohesión territorial e urbana 2012

  Universidade da Coruña

  Cristina García-Fontán

 20. Presidente do tribunal

  O turismo religiosos no desenvolvimento local e sua percepçao social no Brasil 2011

  Universitat de Barcelona

  Nilo ALVES JÚNIOR

 21. Vogal do tribunal

  La propagación de las variaciones de los precios de la vivienda residencial en distintos submercados regionales y provincialesevidencia empírica del "efecto ola" para el caso español 2011

  Universidade da Coruña

  José-Pablo Abeal-Vázquez

 22. Vogal do tribunal

  Territorio, turismo y paisajeel proceso de urbanización en el litoral de Andalucía: el papel de los campos de golf 2011

  Universidad de Sevilla

  Arsenio Villar Lama

 23. Secretario do tribunal

  A censura na produción fonográfica da música pop durante o franquismo 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xavier Valiño García

 24. Vogal do tribunal

  La industria de la madera en Galiciala significación del subsector del mueble 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ángel Miramontes Carballada

 25. Vogal do tribunal

  La reciente profusión y diversificación de segmentos turísticos 2009

  Universidad Carlos III de Madrid

  Daniel Marías Martínez

 26. Vogal do tribunal

  D. Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restauradorsus intervenciones en Galicia (1945-1985) 2007

  Universidade de Santiago de Compostela

  Belén María Castro Fernández

 27. Secretario do tribunal

  El turismo en espacio rural como estrategia de desarrollo. Una comparación a nivel europeo 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marion Sparrer

 28. Vogal do tribunal

  Modelización de la calidad de servicio y la lealtad del cliente en hostelería 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carmen Voces

 29. Vogal do tribunal

  El espacio geográfico de bahia a través de la prensa escrita, hablada y televisiva 2005

  Universitat de Barcelona

  Antonio Virgilio Sobrinho

 30. Secretario do tribunal

  Una modernización inconclusa,estructura y transformaciones económicas de una ciudad española de tipo medioA Coruña,1914-1935 2004

  Universidade da Coruña

  Jesús Mirás Araujo

 31. Vogal do tribunal

  El mobiliario urbano 2004

  Universidad Autónoma de Madrid

  Aurelio Nieto Codina

 32. Secretario do tribunal

  Movilidad de la población en la Galicia occidentalel eje urbano atlántico gallego 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  Miguel Pazos Otón

 33. Secretario do tribunal

  Medio ambiente urbano en A Coruñael papel de la dinámica atmosférica y de los factores locales 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  Antonio Miragaya Veras

 34. Vogal do tribunal

  Relaciones socioambientales y recursos geoeconómicos en la parte central de Baja California Sur, México 2002

  Universitat de les Illes Balears

  Víctor Eduardo Sevilla Unda

 35. Vogal do tribunal

  Estudio de la atención primaria de salud y de las urgencias extrahospitalarias en el área iv de la comunidad autónoma de Aragón 2002

  Universidad de Zaragoza

  Emilio Jimenez Marin

 36. Secretario do tribunal

  La planificación turística de los espacios regionales en España 2001

  Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

  Josep Antoni Ivars Baidal

 37. Vogal do tribunal

  De caserío agrícola a vivienda ruralproceso de abandono de la función agraria en el periurbano de San Sebastián 2001

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

  Juan Cruz Alberdi Collantes

 38. Secretario do tribunal

  Espacio, tempo e historia nuhna vila galegaPalas de Rei 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xerardo Pereiro

 39. Vogal do tribunal

  Proceso de difusión axialla industria en Zaragoza 1996

  Universidad de Zaragoza

  María del Pilar Alonso Logroño

 40. Secretario do tribunal

  Contraurbanización, suburbanización y cambio rural en la Europa atlánticaestudio comparado de Galicia e Irlanda c. 1970-1990 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carlos Ferrás Sexto