Publikationen, an denen er mitarbeitet Antonio Sousa Alonso (4)