Publicacións en colaboración con investigadores/as de Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales (2)