Publicacións nas que colabora con MARIA DO CARME GARCIA NEGRO (14)

2009

 1. La ordenación pesquera y la gestión sostenible del litoral en Galicia

  Estudios sobre la ordenación, planificación y gestión del litoral: hacia un modelo integrado y sostenible (A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2009), pp. 389-406

 2. Análise das descargas do vertido do Prestige: estudo metodolóxico e primeira valoración

  Evaluación económica de las catástrofes marítimas (Netbiblo), pp. 139-168

 3. Estimating the economic impact of the Prestige oil spill on the Death Coast (NW Spain) fisheries

  Marine Policy, Vol. 33, Núm. 1, pp. 8-23

 4. El MC3 una alternativa metodológica para estimar la huella corporativa del carbono (HCC)

  DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Vol. 2, Núm. 5, pp. 3

 5. A methodological proposal for corporate carbon footprint and its application to a wine-producing company in Galicia, Spain

  Sustainability, Vol. 1, Núm. 2, pp. 302-318

2008

 1. Sobre a valoración económica dos efectos do vertido do " Prestige "na pesca comercial na Costa da Morte

  X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia

 2. Primeira aproximación aos danos sufridos polos recursos pesqueiros comercializables na ría de Vigo despois do vertido do " Prestige "

  X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia

 3. Os efectos do afundimento do Prestige: valoración económica dos danos na pesca galega

  A Nosa Terra

 4. Magnitude e implicacións da política común de pesca sobre o metabolismo dos recursos mariños: aplicación de indicadores de sustentabilidade ao sector pesqueiro europeo

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 1, pp. 53-82

 5. La huella ecológica y su aplicación a organizaciones: el caso de una empresa conservera en Galicia (España)

  DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Vol. 1, Núm. 3, pp. 4

 6. As políticas públicas no desenvolvemento da miticultura en Galicia: o papel da Unión Europea

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 1, pp. 29-52

 7. A pegada ecolóxica corporativa: concepto e aplicación a dúas empresas pesqueiras de Galicia

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 17, Núm. 2, pp. 149-176

2007

 1. El papel de las administraciones públicas en el desarrollo de los cultivos de mejillón en Galicia

  Competitividad, cohesión y desarrollo regional sostenible: XXXIII Reunión de Estudios Regionales, León 15 y 16 de noviembre de 2007

 2. Compensating system for damages caused by oil spill pollution: Background for the Prestige assessment damage in Galicia, Spain

  Ocean and Coastal Management, Vol. 50, Núm. 1-2, pp. 57-66