Publicacións nas que colabora con Ánxela Bugallo-Rodríguez (6)

1999

 1. Los Estudios Científicos: gabinetes de Historia Natural y de Física y Química del Seminario Conciliar

  Santiago : San Martín Pinario : Monasterio de San Martín Pinario, Santiago de Compostela, 27 de mayo, 31 de diciembre 1999 (Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo), pp. 151-178

1997

 1. V séculos de ciencia na USC

  Boletín das ciencias, Año 10, Núm. 29, pp. 62-77

 2. Aulas, laboratorios e gabinetes nos institutos do XIX. Novos espacios para unha nova forma de ensinar ciencias

  Boletín das ciencias, Año 10, Núm. 32, pp. 231-237

1996

 1. O patrimonio científico

  O Patrimonio histórico da Universidade de Santiago de Compostela (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 164-227

 2. El patrimonio científico

  El Patrimonio histórico de la Universidade de Santiago de Compostela (Parlamento de Galicia), pp. 164-227

1993

 1. O aceso da muller aos doutorados en ciéncias: Galicia: 1955-1989

  Simpósio Internacional Muller e Cultura: Compostela, 27-29 de febreiro de 1992