Publications by the researcher in collaboration with MARIA ISABEL FERNANDEZ GARCIA (56)

2021

 1. Batas, luvas e gafas: comezamos a experimentar

  Boletín das ciencias, Año 34, Núm. 93, pp. 35-36

2019

 1. Pioneiras de Ciencias de Viveiro

  Boletín das ciencias, Año 33, Núm. 88, pp. 81-82

 2. A IUPAC na axuda da confección do sistema periódico

  Boletín das ciencias, Año 32, Núm. 87, pp. 103-115

2016

 1. Xel fluido de agar agar: química na nova cociña : [resumo]

  Boletín das ciencias, Año 29, Núm. 82, pp. 51-52

 2. Proxecto funil: laboratorio visual de química : [resumo]

  Boletín das ciencias, Año 29, Núm. 82, pp. 47

 3. Científic@s galeg@s do s. XVIII de institucións universitarias: [resumo]

  Boletín das ciencias, Año 29, Núm. 82, pp. 41

2014

 1. Coloides e nova cociña: esferificación directa e inversa

  Boletín das ciencias, Año 27, Núm. 79, pp. 73-74

 2. Caroline Lucretia Herschel: a dama que dom,ou as cometas

  Boletín das ciencias, Año 27, Núm. 78, pp. 21-43

 3. As mulleres científicas: esas descoñecidas da historia

  Boletín das ciencias, Año 27, Núm. 79, pp. 67-68

2010

 1. A double-stranded dinuclear cadmium(ii) helicate that assembles into chains in the solid state

  Dalton Transactions, Vol. 39, Núm. 5, pp. 1191-1194

 2. 2011, Ano Internacional da Química

  Boletín das ciencias, Año 23, Núm. 71, pp. 71-72