Department: Department of History

Faculty: Faculty of Humanities

Area: Medieval History

Research group: SCRIPTA. Written culture

Email: carlos.balinas@usc.es

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Do mito á realidade a definición social e territorial de Galicia na Alta Idade Media (séculos VIII e IX) 1990. Supervised by Dr. Ermelindo Portela Silva.