Publikationen (65)

2020

 1. "Deleite", "Bico de Xeado"...: os recursos lingüísticos ao servizo das marcas comerciais

  Estudos de onomástica galega V. Os nomes comerciais: xornada de estudo, 7 de novembro de 2020 (Real Academia Galega), pp. 89-114

 2. O infinitivo flexionado no Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 23, pp. 15-38

 3. A conceptualización do amencer, do atardecer e do anoitecer en galego

  Linred - Lingüística en la red, Vol. 17

2019

 1. A conceptualización do amencer, do atardecer e do anoitecer en galego

  Linred: Lingüística en la Red, Núm. 17, pp. 2

2016

 1. Introducing idioms in the galician WordNet: Methods, problems and results

  Open Linguistics, Vol. 2, Núm. 1, pp. 253-286

 2. PENADÉS MARTÍNEZ, Inmaculada (2015): Para un diccionario de locuciones. De la lingüística teórica a la fraseografía práctica. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. ISBN 978-84-16133-73-4; 360 páxs.

  Cadernos de fraseoloxía galega, Núm. 18, pp. 267-272

 3. A fraseoloxía inédita do dicionario de Eladio Rodríguez

  Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), pp. 163-189

2015

 1. La marca figurado en la lexicografía gallega monolingüe

  Lexicografía de las lenguas románicas (Walter Mouton de Gruyter), pp. 1-29