Oferta científica

  • Análise por inxección en fluxo FIA
  • Electoforese capilar
  • ETA-AAS
  • Flame-AAS
  • GC-MS