Scientific offering

  • Circular Dicroism
  • Deseño asistido por ordenador
  • Espectroscopía RMN, UV, IR, HPLC, GC.
  • Exclusion Chromatography-Light Scattering (SEC-MALLS)
  • HPLC-MS (Electrospray)
  • Síntese de compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial
  • Solid Phase Synthesis
  • Ultrafiltration