Oferta científica

  • Asesoramento en temas astronómicos.
  • Biblioteca especializada.
  • Estación meteorolóxica. Datos.
  • Observacións con telescopios opticos
  • Programas de extensión cultural de astronomía