Publications by the researcher in collaboration with LAURENCE MALINGRET (3)

2018

  1. Presentación

    Estudos literarios e campo cultural galego: En honra do profesor Antón Figueroa (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 7-14

  2. Estudos literarios e campo cultural galego: En honra do profesor Antón Figueroa

    Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico