Forschungslinien

 • Análise de solos, augas, refugallos, sedimentos, rochas e minerais.
 • Caracterización das propiedades de compostos húmicos e das nanopartículas minerais.
 • Caracterización das propiedades dos compostos húmicos
 • Caracterización e valorización de refugallos
 • Cartografía de solos, augas,paisaxes e recursos naturais
 • Cartografía e avaliación de solos.
 • Dinámica xeomorfolóxica de zoas frías, litorais e de montaña
 • Estudios de evaluación de impactos ambientais.
 • Fisico-Química de solos e augas
 • Planificación agroforestal e ordenación territorial.
 • Procesos de recuperación ambiental de solos e augas.
 • Valorización e xestión de refugallos.