Liñas de investigación

  • Historia da empresa.
  • Historia do traballo
  • Historia e economía da pesca e da construcción naval.
  • Historia industrial
  • Patrimonio industrial e marítimo
  • Relacións Económicas Internacionais