Oferta científica

  • Emprego de procedementos cualitativos de observación: Grupo de discusión, entrevistas en profundidade, observación de segundo orde, historias de vida, análise contenido, análise conversacional, etc.
  • Servicios de Análise Institucional con especial referencia á diferenciación familiar.
  • Servicios de asesoría en Imaxen Corporativa e de productos, estudios de mercado, campañas publicitarias e políticas, análise de medios.