Liñas de investigación

  • Estudios demoscópicos, Análise contido, Análise discurso, Estudios de campos semánticos, Analise comunicacional, Comunicacion interna e mediática
  • Orde social e imaxinarios sociais: - Universos simbólicos: relixion, arte, cultura e estructuras de distribución do poder. - Identidades colectivas e ideoloxía. - Análise de sistemas e procesos comunicativos complexos. - Sociocibernética e constructivismo (Niklas Luhmann, J. Ibañez).
  • Socioloxía da familia.
  • Socioloxía da saude. Saude mental.
  • Socioloxía do traballo e do emprego. Culturas do traballo. Diferenciacion