Capturing urban rent through evictions Home dispossessions in the historic centre of Palma (Majorca)

  1. Vives-Miro, Sonia
  2. Rullan, Onofre
Colección de libros:
GENTRIFICATION AS A GLOBAL STRATEGY: NEIL SMITH AND BEYOND
  1. Albet, A (coord.)
  2. Benach, N (coord.)

ISBN: 978-1-315-30751-0

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 152-162

Tipo: Capítulo de libro