Entrepreneurial universities as determinants of technology entrepreneurship

  1. Zapata-Huamani, Guillermo A.
  2. Fernandez-Lopez, Sara
  3. Rey-Ares, Lucia
  4. Rodeiro-Pazos, David
Libro:
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES: COLLABORATION, EDUCATION AND POLICIES
  1. Ferreira, JJ (coord.)
  2. Fayolle, A (coord.)
  3. Ratten, V (coord.)
  4. Raposo, M (coord.)

ISBN: 978-1-78643-246-9

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 153-171

Tipo: Capítulo de libro