Communication Experts’ Perspective on Esports

  1. Torres-Toukoumidis, A.
  2. Marín-Gutiérrez, I.
  3. Caldeiro Pedreira, M.C.
Libro:
Esports and the Media: Challenges and Expectations in a Multi-Screen Society

ISBN: 9781032222653

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 104-112

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781003273691-10 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor