From infographics to post-infographics

 1. Ángel Vizoso 1
 2. Ana Figueiras 2
 3. Murray Dick 3
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

 2. 2 Universidade Lusófona
  info

  Universidade Lusófona

  Lisboa, Portugal

  ROR https://ror.org/05xxfer42

 3. 3 Newcastle University
  info

  Newcastle University

  Newcastle-upon-Tyne, Reino Unido

  ROR https://ror.org/01kj2bm70

Libro:
Information visualization in the era of innovative journalism
 1. Carlos Toural Bran (ed. lit.)
 2. Ángel Vizoso (ed. lit.)
 3. Sara Pérez Seijo (ed. lit.)
 4. Marta Rodríguez Castro (ed. lit.)
 5. María Cruz Negreira Rey (ed. lit.)

Editorial: Routledge/Taylor & Francis Group ; Taylor & Francis

ISBN: 978-0-367-36049-8

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 64-81

Tipo: Capítulo de libro