Federalismo y Neoinstitucionalismo

  1. Pablo Beramendi comp.
  2. Ramón Máiz Suárez comp.
Revista:
Zona abierta
  1. Pablo Beramendi (comp.)
  2. Ramón Máiz Suárez (comp.)

ISSN: 0210-2692

Ano de publicación: 2003

Número: 104-105

Tipo: Exemplar de Revista

Outras publicacións en: Zona abierta

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: D