Santiago Domínguez Sánchez, Colección de pergaminos de San Pedro Mártir de Toledo (1217-1480), Universidad de León, León 2021, 481 pp.

 1. Ana Suárez González 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Anuario de historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

Ano de publicación: 2022

Número: 31

Páxinas: 639-640

Tipo: Recensión

DOI: 10.15581/007.31.42894 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Anuario de historia de la Iglesia

Indicadores

SCImago Journal Rank

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • Impacto SJR da revista: 0.123
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Religious Studies Cuartil: Q3 Posición na área: 288/559
 • Área: History Cuartil: Q3 Posición na área: 782/1492

Índice Dialnet de Revistas

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • Factor de impacto da revista: 0,380
 • Ámbito: RELIGIÓN Cuartil: C1 Posición no ámbito: 2/68
 • Ámbito: HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA Cuartil: C1 Posición no ámbito: 13/116
 • Ámbito: HISTORIA Cuartil: C1 Posición no ámbito: 33/299

CIRC

 • Ciencias Sociais: D
 • Ciencias Humanas: A

Scopus CiteScore

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • CiteScore da revista: 0.1
 • Área: History Percentil: 18
 • Área: Religious Studies Percentil: 16

Journal Citation Indicator (JCI)

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • JCI da revista: 0.36
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: HISTORY Cuartil: Q3 Posición na área: 315/494
 • Área: RELIGION Cuartil: Q3 Posición na área: 208/332