PORTO UCHA, Á. S. y VÁZQUEZ RAMIL, R. (2015). María de Maeztu. Una antología de textos. Madrid: Dykinson, 311 pp.

 1. Lucía Casal de la Fuente 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Bordón: Revista de pedagogía

ISSN: 0210-5934

Ano de publicación: 2016

Volume: 68

Número: 3

Páxinas: 165-166

Tipo: Recensión

Outras publicacións en: Bordón: Revista de pedagogía

Indicadores

SCImago Journal Rank

 • Ano 2016
 • Impacto SJR da revista: 0.321
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Developmental and Educational Psychology Cuartil: Q3 Posición na área: 205/320
 • Área: Education Cuartil: Q3 Posición na área: 552/1360

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2016
 • Factor de impacto da revista: 0,670
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C1 Posición no ámbito: 19/233

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2016
 • CiteScore da revista: 0.6
 • Área: Education Percentil: 30
 • Área: Developmental and Educational Psychology Percentil: 15