Príncipes e pastores. Os arcebispos de Santiago de Compostela na época moderna

  1. Fernando Suárez Golán
unter der Leitung von:
  1. Ofelia Rey Castelao Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 2021

Gericht:
  1. José Pedro Paiva Präsident/in
  2. Domingo L. González Lopo Sekretär
  3. María Luisa Candau Chacón Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Historia

Art: Dissertation

Zusammenfassung

Esta tese sitúase nun espazo historiográfico múltiple, que parte da historia social, a través da recomposición dun sector social relevante, para acceder á historia da cultura na súa vertente de estudo da imaxe e do imaxinario social. En esencia búscase articular a realidade social e a súa percepción polos suxeitos e axentes sociais que participaron dela. Para isto seleccionouse un grupo social determinado, os arcebispos de Santiago durante a época moderna, porque neles se concita a dobre serie de fontes documentais que permiten facer o contraste entre a realidade e a súa percepción. En tanto que os arcebispos de Santiago eran verdadeiros príncipes da Igrexa, proponse tamén un intento de recuperación biográfica, en liña coas tendencias recentes da historiografía, pero entendendo que esa recomposición non é un obxectivo en si mesma, senón un medio.