Bibliografía analítica da lingua galega (2005 e complementos de 2004)

 1. Francisco García Gondar dir.
 2. Silvana Castro García dir.
 3. Xosé Afonso Alvarez Pérez col.
 4. María Teresa Araújo García col.
 5. Cristina Blanco González col.
 6. Zaixega Casás Aguín col.
 7. Déborah González Martínez col.
 8. Barbara Lübke col.
 9. Carmen Mellado Blanco col.
 10. Gabriela Prego Vázquez col.
 11. Luz Zas Varela col.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4684-6

Año de publicación: 2008

Tipo: Libro