Violencia e historia: sinónimos? A superación da violencia e o final da historia en Kant, Hegel, Arendt e Morin

 1. María Jesús Vázquez Lobeiras 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Book:
Historia, cultura, violencia [Recurso electrónico]: actas do X Curso de Primavera, Lugo, 22-25 de abril de 2014 / baixo a coordinación de Fernando Suárez Golán, Ana Cabana Iglesia
 1. Fernando Suárez Golán (coord.)
 2. Ana Cabana Iglesia (coord.)

Publisher: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

Year of publication: 2015

Pages: 174-187

Congress: Curso de Primavera (10. 2014. Lugo)

Type: Conference paper