Tendencias europeas sobre orientación a lo largo de la vida

 1. Rebeca García Murias 1
 2. Luis Martín Sobrado Fernández 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  GRID grid.11794.3a

Libro:
A formación, a orientación e o emprego no recoñecemento, avaliación e certificación de competencias profesionais adquiridas en contextos formais, non formais e informais: actas do XVII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 18, 19 e 20 de novembro de 2015
 1. Margarita Valcarce Fernández (dir. congr.)
 2. Laura Rego-Agraso (dir. congr.)
 3. Antonio F. Rial Sánchez (dir. congr.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

ISBN: 978-84-617-5619-3

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 603-614

Congreso: A formación, a orientación e o emprego no recoñecemento, avaliación e certificación de competencias profesionais adquiridas en contextos formais, non formais e informais (17. 2015. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso

Exportar: RIS