Livro de Tristan e Livro de Merlinestudio, edición, notas e glosario

  1. Pilar Lorenzo Gradín
  2. José Antonio Souto Cabo
  3. Mariña Arbor Aldea

Verlag: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3047-0

Datum der Publikation: 2001

Art: Buch

Indikatoren

Zitate erhalten

  • Zitate in Dialnet Metriken: 13 (01-06-2023)