Entorno virtual para a mellora da calidade de vida de familias con persoas con diversidade funcional

  1. Manuel Gromaz Campos
  2. María José Rodríguez Malmierca
  3. Javier García Tobío
  4. Manoel Baña Castro
  5. Beatriz López González
Libro:
IX Congreso internacional galego-portugués de psicopedagoxía
  1. Alfonso Barca Lozano (coord.)
  2. Manuel Peralbo (coord.)
  3. Ana María Porto Rioboo (coord.)
  4. Bento D. Silva (coord.)
  5. L. Almeida (coord.)

Editorial: Universidade da Coruña

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 66

Congreso: Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía (9. 2007. A Coruña)

Tipo: Achega congreso

Resumo

Nesta comunicación queremos dar a coñecer o entorno virtual implementado para a investigación denominada �Estudio e análise do impacto da utilización das TIC na atención ás persoas con discapacidade e ás súas familias: calidade de vida e autoxestión�. Trátase este dun proxecto financiado pola Dirección Xeral de Investigación Desenvolvemento e Innovación da Xunta de Galicia coordinado pola Área de e-learning do Cesga e no que participa o Grupo de Ética e calidade na atención á discapacidade da Universidade de A Coruña.