Presence of Exonerations and of circumstances that amend the Criminal Liability in 580 criminal cases of gender-based violence

 1. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas 1
 2. María Castro Corredoira 1
 3. Isabel María Martínez Silva 1
 4. Gumersindo Guinarte Cabada 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
II European Conference on Domestic Violence, 6-9 September 2017, Porto, Portugal
 1. Maria José Magalhães (ed. lit.)
 2. Ana Guerreiro (ed. lit.)
 3. Cátia Pontedeira (ed. lit.)

Editorial: Universidade do Porto

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 250-254

Congreso: European Conference on Domestic Violence (2. 2017. Porto)

Tipo: Achega congreso