Novas aplicacións da espectrometría de masas para a identificación e cuantificación de contaminantes emerxentes e os seus produtos de transformación

  1. Gabriela Castro Varela
Dirixida por:
  1. Isaac Rodríguez Pereiro Director
  2. María Ramil Criado Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2020

Tribunal:
  1. José Benito Quintana Álvarez Presidente
  2. Agata Kot-Wasik Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 634357 DIALNET

Resumo

xxxxxxx