SWATH-MS Protocols in Human Diseases

  1. Chantada-Vázquez, M.P.
  2. García Vence, M.
  3. Serna, A.
  4. Núñez, C.
  5. Bravo, S.B.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029

Ano de publicación: 2021

Volume: 2259

Páxinas: 105-141

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-1178-4_7 GOOGLE SCHOLAR