O saber na universidade do Fisterre de Europa

  1. José Manuel Díaz de Bustamante
Libro:
Gallaecia Fulget: (1495-1995) : cinco séculos de historia universitaria

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-304-7

Ano de publicación: 1995

Páxinas: 148-155

Tipo: Capítulo de libro