Aspectos éticos no final da vida nos nenosmodos de falecemento e actitudes ante a adecuación de terapias

  1. Mª del Carmen Agra Tuñas
Dirixida por:
  1. Antonio Rodríguez Núñez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2020

Tribunal:
  1. Isolina Riaño Galán Presidente/a
  2. Raquel Rodríguez González Secretaria
  3. Isabel Campos Varela Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Tipo: Tese

Resumo

Tese por compendio de catro traballos de investigación interrelacionados publicados en revistas indexadas JCR. As publicacións 1 e 2 analizan os modos de morte nas unidades de coidados intensivos pediátricas españolas, onde morren a meirande parte dos nenos. O máis frecuente é tras un proceso de Adecuación de Medidas Terapéuticas, que permite a morte daqueles doentes ós que non podemos curar, pero que con soporte tecnolóxico poderíamos alongarlles a vida. Este proceso habitualmente iníciano os profesionais sanitarios, e deben ser consensuadas co neno, e súa familia. As publicacións 3 e 4 analizan as súas actitudes e experiencias, que poden ser decisivas no proceso, usando a Atrofia muscular espiñal tipo 1, doenza paradigmática das decisións éticas difíciles.