Os bispos do reino de León no século X

  1. Fernando López Alsina
Libro:
Rudesindus: "San Rosendo, o seu tempo e o seu legado" : congreso internacional, Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) e Celanova, 27-30 de xuño, 2007
  1. Francisco Singul Lorenzo (coord.)

Editorial: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

ISBN: 978-84-453-4591-7

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 100-106

Tipo: Capítulo de libro