Tenacibaculosis en lenguado senegalés, " Solea senegalensis L."estudio morfológico e inmunohistoquímico

 1. D. Faílde 1
 2. P. Vilar 1
 3. Ana Paula Losada García 1
 4. R. Bermúdez 1
 5. Ysabel Santos Rodríguez 1
 6. A. Riaza 2
 7. J. M. Nieto Rodríguez 1
 8. M.I. Quiroga 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

 2. 2 Stolt Sea Farm, Lira, A Coruña.
Libro:
X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia
 1. Manuel Rey Méndez

Editorial: Asociación Cultural do Foro dos Recursos Mariños

ISBN: 978-84-608-0755-1

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 403-410

Congreso: Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (10. 2007. O Grove)

Tipo: Achega congreso