The singularity of the camino de santiago as a contemporary tourism case

  1. Lois González, R.C.
  2. Lopez, L.
Colección de libros:
Research for Development

ISSN: 2198-7319

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 221-233

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-44003-9_15 GOOGLE SCHOLAR