"Spanish Languages" as a polysemic expression: Territories, borders, and geopolitical identities

  1. Lois-González, R.C.
  2. Cantos, J.O.
  3. Pazos-Otón, M.
Libro:
Handbook of the Changing World Language Map

ISBN: 9783030024376

Ano de publicación: 2019

Volume: 1

Páxinas: 583-600

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-02438-3_58 GOOGLE SCHOLAR