Unha proposta de reflexión e avaliación de libros infantís musicados en galego

 1. Lucía Casal de la Fuente 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista de estudios e investigación en psicología y educación

ISSN: 2386-7418

Ano de publicación: 2017

Número: 4

Páxinas: 36-40

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/REIPE.2017.0.04.2441 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Revista de estudios e investigación en psicología y educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2017
 • Factor de impacto da revista: 0,140
 • Ámbito: PSICOLOGÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 59/116
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C3 Posición no ámbito: 138/236

CIRC

 • Ciencias Sociais: C

Resumo

Na Comunidade Autónoma de Galicia deuse recentemente unha crecente oferta cultural musical en galego para as nosas crianzas: observámolo na programación dalgunhas bibliotecas, centros socioculturais, colexios, concellos, festivais, etc.; así como nas propostas musicais que saen ao mercado. Analizado diverso material producido, en numerosas ocasións en formato libro-CD, detectáronse certos descoidos en canto á adecuación lingüística, de edición ou de contido. Achégase un protocolo de autoavaliación, que puidera orientar na reflexión antes da edición; e establécense o que poderían ser as bases dun hipotético comité avaliador de libros musicados infantís en galego.

Información de financiamento

A autora desfruta dun contrato predoutoral financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade Español e é investigadora e docente en formación e perfeccionamento dentro do grupo de investigación Grupo Interuniversitario de Estudios (GIE-USC).

Referencias bibliográficas

 • Boland, E. (1999). Hojas sueltas. Sobre promoción de la lectura y bibliotecas para niños. Carrera de Bibliotecología del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 8, 4. La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. http://www.imaginaria.com.ar/00/8/boland.htm
 • Diccionario da Real Academia Galega (s.d.). http://academia.gal/dicionario
 • Herrera Ruíz, S. (2006). Cartas que veñen e van. A Coruña: Primerapersona.
 • Lluch, G. & Chaparro, J. (2007). La evaluación de los libros para niños y jóvenes. Una investigación sobre la experiencia de FUNDALECTURA. Revista OCNOS, 3, 103-119. https://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2007.03.07
 • Moyano, J. (2009). El sector del libro de texto en España: Análisis de la situación presente y perspectivas de futuro. En J. Rodríguez Rodríguez, M. Horsley, & S. V. Knudsen (eds.), 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media (pp. 47-49). Santiago de Compostela: IARTEM. https://es.scribd.com/document/60088971/X-Conference-Textbooks-IARTEM-155x235-HD
 • Novoa, C. & Sampedro, P. (2013). O papel das bibliotecas escolares na elaboración dos materiais didácticos. En M. M. Castro Rodríguez, X. Rodríguez Rodríguez, & M. H. Zapico Barbeito (coords.), Materiais didácticos e experiencias educativas innovadoras (pp. 47-58). Noia: Toxosoutos.
 • Rodríguez Diéguez, J. L., Clemente Linuesa, M., Roda Salinas, F. J., Beltrán de Tena, R., & Quintero Gallego, A. (1984). Evaluación de textos escolares. Enseñanza and Teaching, 2, 139-152. https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/69181
 • Viaño García, M. (2013). “O rodaballo con botas”, conto musical. En M. M. Castro Rodríguez, X. Rodríguez Rodríguez, & M. H. Zapico Barbeito (coords.), Materiais didácticos e experiencias educativas innovadoras (pp. 415-426). Noia: Toxosoutos.
 • Vicente Álvarez, R. M. (2009). Music materials in early childhood education: A descriptive analysis of their use by teachers of early childhood education and music in the city of Santiago de Compostela. En J. Rodríguez Rodríguez, M. Horsley, & S. V. Knudsen (eds.), 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media (pp. 392-402). Santiago de Compostela: IARTEM. https://es.scribd.com/document/60088971/X-Conference-Textbooks-IARTEM-155x235-HD