Materiais didácticos nos concelios

  1. Denébola Álvarez-Seoane
Libro:
A investigación educativa novel en Galicia: realidade e pespectivas
  1. Alexandre Sotelino Losada (coord.)
  2. Laura Rego-Agraso (coord.)
  3. María Julia Diz López (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-16533-04-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 211-232

Tipo: Capítulo de libro