O manifesto comunista

  1. Karl Marx
  2. Friedrich Engels
  3. Ramón Máiz Suárez pr.

Editorial: Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1998

ISBN: 84-8302-306-7

Ano de publicación: 1998

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 12 (26-09-2023)