Diccionario de urbanismogeografía urbana y ordenación del territorio

  1. Florencio Zoido Naranjo
  2. Rubén Camilo Lois González
  3. Ángeles Piñeiro Antelo

Editorial: Cátedra

ISBN: 978-84-376-3115-8

Ano de publicación: 2013

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 23 (24-02-2023)